Muzeum K. H. Máchy

Muzeum K. H. Máchy

Doksy, muzeum K.H. Máchy

Dům dala postavit v roce 1669 hraběnka Marie Františka z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu, pro staré a práce neschopnévysloužilce z panského dvora jako panský špitál. V roce 1723 byla v přízemí zřízena kaple sv. Jana Nepomuckého a místo špitálního kaplana, který sloužil 4x týdně mše a v neděli ještě celebroval mše v kostele. Kaple s lavicemi a oltářem byla v přízemí. Zde se také nacházela společná místnost obyvatel špitálu. V prvním patře byl později zřízen byt pro kaplana. Do té doby kaplan bydlel v hospodářském traktu zámku.

Odkaz na www stránky: www.doksy.com/o-meste/mestske-pamatky/muzeum-pamatnik-karla-hynka-machy

Restaurace
Restaurace
Aktivity
Aktivity
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Kiosek
Kiosek