Skalní hrad Sloup

Skalní hrad Sloup

V průběhu dvousetleté návštěvnické epochy, byl objekt stále častěji označován jako "hradní zřícenina", či dokonce "loupežnický hrad", což vyhovovalo i pozdější, takzvané masové, prezentaci památek v době "poúnorové", která byla s duchovními ideály "doby temna" na štíru. Navíc se zcela pochopitelně přestalo užívat předtím běžného označení "Einsiedlerstein" (Poustevníkův kámen), takže ani v názvu nezůstala připomínka na 17. a 18. století.

Touto prezentací vznikla postupně v očích návštěvníka představa, že prochází vesměs "středověkými hradními" prostorami, kde nesměla chybět "zbrojnice", "hladomorna", "obranné ochozy", či "rytířské schody". Toť pojmenování hodná romantizmu 19. století, zato zcela nepravdivá. Dosud však v nejrůznějších textech hojně užívaná. Navzdory průvodcovskému výkladu, který se snaží společně s písemnými materiály zde rozšiřovanými, již mnoho let zřetelně rozlišovat co málo zbylo ze středověku a co vše je novověké, převážně barokní, stále značná část návštěvnické veřejnosti přichází naplněna obecně platnou vizí středověké rytířské romantiky, očekávající nedobytnou pevnost a blyštící se brnění.

DUBEN a ŘÍJEN 9:00 - 16:00 Jen soboty, neděle, svátky a ve všední dny po předchozím ohlášení.

KVĚTEN až SRPEN 9:00 - 17:00 Denně, včetně pondělí.

ZÁŘÍ 9:00 - 17:00 Mimo pondělí.

Odkaz na www stránky: www.hradsloup.cz

Restaurace
Restaurace
Aktivity
Aktivity
Dětské hřiště
Dětské hřiště
Kiosek
Kiosek